100% bekker
 
PROJECTEN
Ik werk vooral voor non profit organisaties in de sectoren welzijn, cultuur, onderwijs en zorg. Mijn bijzondere interesse hebben:
 • fondsen- en sponsorwerving voor musea, projecten in de sectoren welzijn, zorg en onderwijs
 • fondsen- en sponsorwerving voor sociale ondernemingen
en de thema's:
 • kinderen en jongeren, (passend) onderwijs, preventie van schooluitval
 • natuurlijk spelen, speelruimte in de stad, ruimte voor jongeren.
 • ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het versterken van de organisatie en het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
 • bewoners-, migranten- en vrouwengroepen

LOPENDE PROJECTEN 2011
 • WELZIJN / ONDERWIJS : Fondsenwerving bij vermogensfondsen voor mentorproject in Amsterdam
 • CULTUUR: Meedenken over projectplan en opstellen aanvragen bij vermogensfondsen voor een wissteltentoonstelling


 • VOORBEELDPROJECTEN
  • Meedenken bedrijfsplan sociale ondernemer Van mei 2010 tot augustus samenwerking met Projectbureau Vlinder om bedrijfsplan te maken voor het Huis van de Vlinders. Plan ingediend bij Start foundation en stichting DOEN.
  • Meedenken over SOS-TALENT (Samen Ondersteunen Schoolgaand Talent) met maatschappelijk werker, Marion Sweet; een project t.b.v. kansarme kinderen in het onderwijs. Steekwoorden: Vrijwillige leerkrachten helpen kinderen achterstanden wegwerken; ouderbetrokkenheid vergroten; ontwikkelen van identiteit en positief zelfbeeld van de kinderen/jongeren.
  • Ondersteuning fondsenwerving, voor verschillende opdrachtgevers (2009): Deskresearch gericht op het vinden van geschikte vermogensfondsen voor een project (Vlaardingse fluisterboot o.a.); ondersteuning bij een aanvraag van projectsubsidie ten bate van vluchtelingvrouwen;
  • Vereniging: (2008-2009) publiciteit voor lezingen; idee/ontwerp en schrijven ledenwervingsfolder; ontwikkelen procedure voor notariŽle schenking;
  • Uitgeverij: organisatie boekpresentatie en publiciteit rond dichtbundel (2008);
  • Pro deo fondsenwerver Portes welzijn / Bouwspeeltuin Fort Luna (2005-2008): Fondsenwerving en PR voor de ambitieuze plannen voor renovatie van een grote buurtspeeltuin, voor Utrechtse wijkwelzijnsorganisatie Portes. Budget van Ä 240.000 gerealiseerd via gemeentesubsidie, vermogensfondsen, donaties en sponsoring; lid regieteam en bouwvergadering
  • Dance Umbrella Utrecht, voorjaar 2008: founding member en procesbegeleiding richting Mission Statement
  • AtheÔstisch-humanistische vereniging (2007 - 2008): advies en uitvoering van PR en fondsenwerving. Plan van aanpak: organisatie versterken; basis voor fondsenwerving onder eigen leden van onderop opbouwen. Taken: organisatie en PR lezingencyclus; leden- en donateurswerving. Resultaten: toenemend aantal bezoekers bij lezingen; ledengroei zet door; werving donaties (DM) onder leden met goede opbrengst (respons 15 %)
  • Mede-initiatiefnemer vrouwengroep OCAVU, Ontwikkeling culturele activiteiten voor vrouwen, Utrecht (2006-2007) : gemeentesubsidie voor drie ontmoetingsbijeenkomsten tussen allochtone en autochtone vrouwen (leefbaarheidsbudget en dialoogsubsidie; deelname aan bijeenkomst met projectetalage bij afsluiting van de dialoogsubsidie (november '07)


lees verder over:
onze werkwijze >
aanvragen bij vermogensfondsen
donateurswerving >

Recent project: Twitterkalender voor kinderziekenhuis
Eind november verscheen de Twitterkalender in Utrecht, ook wel bekend als de WaarInUtrechtkalender. Bureau 100% Bekker ondersteunde de makers bij het maken van publiciteit. De kalender gemaakt door Utrechters bevat een fotowedstrijd. Elke week is er een foto van een onbekende plek in Utrecht. Raad de plek, stuur het antwoord in en maak kans op een prijs. Opbrengst gaat naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Zie: de website van de kalender.
powered by SitesToGo TM